Dịch vụ

Xử lý khói thải, xử lý nước

Dịch vụ xử lý khói thải

Dịch vụ xử lý khói thải

Hiện nay các ngành công nghiệp khai thác khoảng sản như than, sản xuất xi măng, nhà máy gách ngói… và các ngành công nghiệp sản xuất như đóng tàu, sản xuất ô tô, thiết bị gia dụng, linh kiện máy tính…Ngày càng phát triển rộng khắp cả nước. Các ngành này có điểm chung là đều sử dụng kỹ thuật hàn trong quy trình sản xuất.